De Nieuwe Waterweg staat symbool voor groot, radicaal en grensverleggend denken.

Make it Happen avant la lettre. We leren en vieren in 2022 met bezoekers en de gemeenschappen langs de hele Waterweg van wat er is gebeurd, gerealiseerd en in gang gezet. En we kijken met dezelfde pioniersmentaliteit en onverschrokkenheid vooruit. Zodat we – met de Calands’ van morgen – op een duurzame manier eenzelfde sprong voorwaarts kunnen maken op het gebied van welzijn en welvaart voor de regio.