Finissage

We laten nog eenmaal van ons horen. In onze slotpublicatie voor het Stadsmakerscongres 2023 grijpen wij terug naar de opening en ronden wij bewust niet af, maar doen een oproep tot visionariteit en het oprichten van een transitiecampus. Daarmee geven we het stokje door. Tot eind dit jaar blijft deze website open als naslagwerk van alle projecten; daarna dragen we de inhoud over naar het Stadsarchief.

De Nieuwe Waterweg staat symbool voor groot, radicaal en grensverleggend denken.

Make it Happen avant la lettre. We leren en vieren in 2022 met bezoekers en de gemeenschappen langs de hele Waterweg van wat er is gebeurd, gerealiseerd en in gang gezet. En we kijken met dezelfde pioniersmentaliteit en onverschrokkenheid vooruit. Zodat we – met de Calands’ van morgen – op een duurzame manier eenzelfde sprong voorwaarts kunnen maken op het gebied van welzijn en welvaart voor de regio.